Visitor : 0
แบบสร้างบ้าน สำคัญอย่างไรต่อการสร้างบ้าน

แบบสร้างบ้าน สำคัญอย่างไรต่อการสร้างบ้าน


แบบสร้างบ้าน ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อการสร้างบ้าน เพราะแบบบ้านจะเป็นเอกสารที่บอกรายละเอียดของการก่อสร้างบ้าน เช่น ขนาด รูปแบบ พื้นที่ใช้สอย และวัสดุที่ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับวิศวกรผู้ดูแลงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน รวมไปถึงตัวเจ้าของบ้านเองด้วย เพื่อใช้ยึดเป็นแบบ และรายละเอียดที่อ้างอิงตามสัญญาไปจนถึงการใช้เพื่อขออนุญาตก่อสร้างกับเขต อบต. และเทศบาล นอกจากนี้แบบบ้านยังมีความสำคัญ ดังนี้


ระยะเวลาการก่อสร้าง

เปลี่ยนแบบระหว่างก่อสร้าง จะส่งผลให้บ้านร้างไม่เสร็จตามกำหนด โดยหากบริษัทรับสร้างบ้านมคิวงานสร้างอื่น ๆ ที่ต้องทำต่อ อาจส่งผลกระทบให้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านยืดเยื้อ


งบประมาณค่าใช้จ่าย

เมื่อระยะเวลาในการสร้างบ้านยืดออกไป แน่นอนว่าค่าก่อสร้าง และค่าแรงที่ต้องจ่ายเพิ่มมีมากขึ้น หรือแม้แต่ค่าวัสดุที่บางชิ้นอาจมีการปรับราคาได้


มาตรฐานและความปลอดภัยของงานก่อสร้าง

เนื่องจากการสร้างบ้านต้องมีการคำนวณเรื่องน้ำหนักของฐานรากให้เหมาะสมกับตัวบ้านตามแบบที่ตกลงไว้ แต่หากมีการปรับเปลี่ยนแบบหลังจากการดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้ว ฐานรากที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นข้อจำกัดของการปรับเปลี่ยนแบบซึ่งในขณะเดียวกันหากมีการปรับเปลี่ยนแบบ ที่ไม่สัมพันธ์กับการรับน้ำหนักของฐานราก จะมีผลกระทบต่อทั้งมาตรฐานและความปลอดภัย ที่สำคัญอาจเสี่ยงผิดกฎหมายได้


หวังว่าทุกคนจะได้เข้าใจว่า แบบสร้างบ้าน คืออะไร และมีความสำคัญต่อการสร้างบ้านอย่างไรบ้าง สำหรับใครที่สนใจอยากติดต่อบริษัทรับสร้างบ้าน เคอาร์ 888 ยินดีให้บริการด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สามารถติดต่อเราได้ที่ Line : rojo_wong